Speaker Index - Y

Yang, Yaguang: CP29: 4:00, Fri
Ye, Qiang: CP23: 3:15, Thu
Yi, Shang: CP29: 5:15, Fri
Ying, Long-an: MS76: 11:30, Fri
Yip, Ping F.: MS63: 12:00, Thu
Yoh, Jack J.: MS41: 11:30 AM, Wed
Yoo, Kyeongah: CP10: 4:00, Tue
Yoshimura, Hiroaki: MS81: 11:30, Fri
Young, David: MS9: 11:30, Mon
Young, David P.: MS79: 11:00, Fri
Young, Gerald W.: CP30: 3:15, Fri
Yu, Chen-Cheng W.: CP17: 5:00, Wed
Yuan, Jinyun: CP16: 5:00, Wed

MMD, 5/15/97
tjf, 5/27/97
MMD, 6/24/97 tjf, 7/1/97